Africa ToursContacteer ons voor een afspraak: 051 708 171

Jump over navigation
Reiscafe

Home > Privacybeleid

 

Privacybeleid

Copyright.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Africa Tours.

Verwijzingen naar andere sites.
Africa Tours is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarmee een link vanuit deze site gemaakt wordt. Dergelijke verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan. Mocht U evenwel technische problemen vaststellen of bedenkingen hebben bij de inhoud van die sites, dan kan U dat melden, wij nemen meteen maatregelen om de betreffende links aan te passen of te verwijderen.

Aansprakelijkheid.
Deze website is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden in deze website staan, dan kan Africa Tours hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden. Africa Tours kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook.

 

Africa Tours - Koestraat 178 - 8800 Roeselare - Tel. +32 51 70 81 71 - Lic. 1085 - info@africatours.be  

Opgemaakt: 13 februari 2009

Africa Tours - Koestraat 187 - 8800 Roeselare - tel. +32 51 708 171 - Lic. 1085 - info@africatours.be